Witaj!

Wszystko kiedyś może się zepsuć, ale nie martw się za bardzo, postaramy się rozwiązać twój problem! Poniżej znajdziesz ważne informacje. Zapoznaj się z nimi a jeżeli wszystko już wiesz to prosimy o skorzystanie z przygotowanych przez nas formularza zgłoszeniowego, który usprawni naszą pracę w serwisie.

Ustawa o prawach konsumenta TUTAJ

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji
Pobierz formularz

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi za wady fizyczne
Pobierz formularz

Zwrot towaru i odstąpienie od umowy
Pobierz formularz zwrotu towaru


MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacje prosimy przesyłać na adres:
AMT SERWIS, ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin.
wraz reklamacją prosimy o dołączenie zgłoszenia reklamacyjnego lub jego kopii.

PROCEDURA ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamację z tytułu gwarancji oraz rękojmi dotyczącej wady można dokonać np. w formie pisemnej na adres:
AMT SERWIS, ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@amt-alarmy.pl.
Wraz ze zgłoszeniem zaleca się podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przesyłając odpowiedź w sprawie zgłoszonej reklamacji na podany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym dane: adres, email, lub telefon

RĘKOJMIA/GWARANCJA

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)z tytułu rękojmi, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu rękojmi
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2lat Kodeks cywilny. art.568 par.1
(Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi są przez nas załatwiane niezwłocznie. Nie oznacza to jednak ,że wszystkie zgłoszone przez Państwa żądania będą zawsze spełnione )
4. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50zł w rozumieniu art.3 par.10
(Przy drobnych zakupach dostarczanych przesyłką prosimy o zwracanie uwagi na czas rękojmi/gwarancji który jest podany w opisach produktów naszego sklepu internetowego)
5. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 560. par.4 jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są nieistotne, kupujący nie może odstąpić od umowy.
Cała nasza oferta prezentowana na stronie naszego sklepu dotyczy wielu tych samych powtarzalnych produktów np w fabrycznych opakowaniach.
Jeżeli wybieracie Państwo konkretny produkt i nie wszystko jest dla Państwa zrozumiałe w opisie lub widoczne na prezentowanym zdjęciu a jest to dla Państwa istotne prosimy o wyjaśnienie tego z nami jeszcze przed zakupem).
6. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 558 par.1 jeżeli klientem nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć podczas zawierania umowy.
(Informacje o innym czasie trwania rękojmi znajdują się w opisach zamawianych produktów umieszczonych na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, ofertach oraz dodatkowo umieszczana na dokumentach potwierdzających zawarcie umowy takich jak np. FV)
7. W rozumieniu Kodeks cywilny. art .565 jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
(Dostarczony produkt posiada wadę np. uszkodzonego pilota a można go obsługiwać bez tego pilota to reklamacje i roszczenia mogą dotyczyć uszkodzenia w pilocie).
8. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 563. par 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
(Jeżeli przesyłka do Państwa ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać dokumentacje fotograficzną i przesłać ja do naszej firmy)
9. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 568 par.2 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym nie jest konsument.
(Nie możecie Państwo nadmiernie zwlekać ze zgłoszeniem ujawnionej wady jeżeli zamierzacie towar naprawić w naszym serwisie)
10. Uprawnienia Klienta i Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta na zasadach wskazanych w dołączanych przez producenta lub importera dokumentach gwarancji.
(gwarancje producenta często dają dodatkowe uprawnienia takie jak np. darmowy odbiór uszkodzonej rzeczy lub dłuższą opiekę serwisową)

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta art. 27
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania towarów i usług. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie, jednak wzór ten nie jest obowiązkowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych w drodze aukcji publicznej art.38

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów o których mowa w art. 33 ustawy o prawach konsumenta wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ,niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WAŻNE!

Nie oznacza to, że mogą Państwo w okresie 14 dni od zakupu w pełni korzystać z zakupionej rzeczy, a następnie od umowy odstąpić nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Zachowanie takie stanowi nadużycie prawa do odstąpienia od umowy!
W rozumieniu art.34 par.4 ustawy o prawach konsumenta możliwe jest korzystanie z przedmiotu tylko w granicach zwykłego zarządu (np. tak jak jest to możliwe w miejscu gdzie prowadzimy działalność.)
Jeżeli wartość towaru zostanie zmniejszona to zobowiązani jesteście Państwo do wyrównania powstałej szkody. Z tego powodu musicie Państwo także zadbać, aby towar który zwracacie trafił do nas dokładnie w takim samym stanie jak go otrzymaliście.

Zobacz nas na:

Znajdź produkt

KOSZYK ZAKUPÓW
Koszyk jest pusty.

Zaloguj się

Login
Haslo
 
Zapomnialem hasło

Jeśli posiadasz konto zaloguj się. Możesz też się zarejestrować składając pierwsze zamówienie

Kontakt

Dział handlowy
    Pomoc techniczna
Dział serwisu    
Dział produkcji  
  Dział księgowości
  Kontakt sobota/niedziela
  tel. (71) 3932202
  tel. (71) 3932201

w godzinach 8-16
od poniedziałku do piątku

Zadaj pytanie on-line
Sklep internetowy obsługiwany przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl